ADATVÉDELMI IRÁNYELVEINK

Szeretnénk köszönetet mondani a vállalatunk iránti érdeklődésért. Adataink védelme elsődleges fontosságú vezetői csapatunk számára.

A TROX Austria GmbH weboldalainak felhasználása személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Ha azonban a felhasználó a weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni a cég által nyújtott bizonyos szolgáltatásokat, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Amennyiben személyes adatok feldolgozására van szükség, és az ilyen feldolgozásra nincs jogalap, általában az érintett beleegyezését kapjuk.

Az adatalany személyes adatait, például nevét, címét, e-mail címét vagy telefonszámát az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően és a TROX Austria GmbH-ra vonatkozó nemzeti adatvédelmi szabályoknak megfelelően dolgozzák fel. Ezen adatvédelmi irányelv célja, hogy tájékoztatást nyújtson a nyilvánosság számára a cégünk által feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. Ez az adatvédelmi politika továbbá tisztázza az érintettek jogait.

A TROX Austria, mint adatkezelő, számos technikai és szervezeti intézkedést hozott létre annak biztosítása érdekében, hogy a honlapon keresztül feldolgozott személyes adatok végponttól végpontig terjedő védelemben részesüljenek, amennyire ez lehetséges. Mindazonáltal az interneten keresztüli adatátvitel alapvető biztonsági résekkel járhat, ezért az abszolút védelem nem garantálható. Az adatalanyok ezért az adataikat más eszközökkel, például telefonon keresztül is megadhatják.

1 Fogalmak meghatározása

A TROX Austria GmbH adatvédelmi politikája az európai szabályozó hatóságok terminológiáján alapul, amely az általános adatvédelmi szabályzat (GDPR) bevezetésén alapul. Célunk, hogy adatvédelmi irányelveink könnyen olvashatók és érthetők legyenek mind a nyilvánosság, mind ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg szeretnénk magyarázni az alkalmazott terminológiát.

Ezen Adatvédelmi Szabályzatban és honlapunkon többek között a következő kifejezéseket használjuk:

a) Személyes adatok

'Személyes adatoka': azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: 'adatalany') vonatkozó információk. A természetes személy akkor tekinthető azonosíthatónak, ha közvetlen vagy közvetett módon azonosítani lehet őket, különösen egy azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval vagy egy vagy több fizikai , fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi adattal.

b) Adatalany

'Adatalany': minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő dolgozza fel.

c) Feldolgozás

'Feldolgozás': minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatokkal együtt végeznek automatikus automatizált eszközökkel, például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

d) A feldolgozás korlátozása

'A feldolgozás korlátozása': a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a későbbiekben korlátozzák feldolgozásukat.

e) Profilozás

'Profilozás': személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely e személyes adatok felhasználását jelenti a természetes személyekkel kapcsolatos egyes személyes szempontok értékeléséhez, különös tekintettel az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére , személyes preferenciák, érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

f) Álnevesítés

'Álnevesítés': a személyes adatok feldolgozása olyan módon, hogy a személyes adatok többé nem követhetők vissza egy meghatározott adatalanyhoz kiegészítő információk megadása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és műszaki és szervezeti intézkedések hatálya alá tartoznak annak biztosítására, hogy a személyes adatok ne legyenek hozzárendelhetők egy azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

g) Kontoller

'Kontoller': a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit. Amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésre vonatkozó különleges kritériumok uniós vagy tagállami jogszabályok szerint biztosíthatók.

h) Feldolgozó

'Feldolgozó': olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

i) Címzett

'Címzett': természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely számára a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők címzetteknek.

j) Harmadik személy

'Harmadik személy': az adatalanyon, az adatkezelőn, a feldolgozón és a személyen kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, aki az adatkezelő vagy feldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult a személyes adatok feldolgozására.

k) Jóváhagyás

'Jóváhagyás': az adatalany azon szándékának szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölése, amellyel az állampolgár nyilatkozattal vagy más egyértelműen megerősítő intézkedéssel egyetért a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

2 Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban hatályos egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezések összefüggésében az adatkezelő:

TROX Austria Gmb
Lichtblaustraße 15
1220 Wien, Österreich
Website: www.trox.at

3 Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Mr Karl Pusch
DPO Consult GmbH
Am Eisernen Tor 2/III
A-8010 Graz

Bármelyik adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel az adatvédelemre vonatkozó bármilyen kérdéssel vagy javaslattal.

Email: datenschutz@trox.at

4 Sütik (cookies)

A TROX Austria GmbH weboldalak sütket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket számítógépes rendszerben böngészővel tárolnak.

Számos webhely és szerver sütiket használ. Sok sütinek van egy "süti-azonosítója". Ez a süti egyedi azonosítója. Ez egy sor olyan karakterből áll, amelyek révén a webhelyek és a szerverek köthetők az adott webböngészőhöz, amelyben a süti tárolásra került. Ez lehetővé teszi a meglátogatott webhelyek és szolgáltatások számára, hogy megkülönböztessék az adatalany egyéni böngészőjét más sütiket tartalmazó web böngészők közül. Egy adott webböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi süti-azonosítóval.

A TROX Austria GmbH sütiket használ ezen weboldalak szolgáltatóinak felhasználói számára olyan felhasználóbarát szolgáltatásokkal, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A sütiket használhatjuk a honlapunkon található információk és ajánlatok optimalizálására a felhasználó javára. Mint már említettük, a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük weboldalaink felhasználóit. Ennek az felismerhetőségnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. A sütit használó weboldal felhasználója nem kéri a bejelentkezési adatait minden alkalommal, amikor meglátogatja a webhelyet, mert ezt a weboldal és a felhasználó számítógépes rendszerén tárolt süti kezeli.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja, hogy a sütiket a honlapunkon felhasználjuk az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításaival, ezzel véglegesen elutasítva a sütik használatát. Ezenkívül a már beállított sütiket bármikor törölheti web böngészővel vagy más programokkal. Ez egy lehetőség az összes jelenlegi webböngészőben. Ha az adatalany kikapcsolja a sütik használatát az internetes böngészőben, előfordulhat, hogy bizonyos esetekben nem lehetséges teljes mértékbe.

5 SSL vagy TLS titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból SSL vagy TLS titkosítást használ, valamint a bizalmas tartalom továbbításának védelmét, például a számunkra küldött ajánlatkéréseit. Felismeri a titkosított kapcsolatot a böngésző címsorában, amikor a "http: //" és a "https: //" között változik, és a lakat ikon megjelenik a böngésző címsorában.

Ha az SSL vagy a TLS titkosítási funkció be van kapcsolva, akkor az Ön által küldött adatokat harmadik fél nem tudja olvasni.

6 Általános adatok és információk rögzítése

Minden alkalommal, amikor egy TROX Austria GmbH weboldalát egy adatalany vagy automatizált rendszer újra felkeresi, a weboldal általános adatokat és információkat rögzít. Ezek az általános adatok és információk a kiszolgáló naplófájljában kerülnek tárolásra. A következő információk rögzíthetők: (1) az alkalmazott böngésző típusok és verziók; (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer; (3) az a weboldal, ahonnan egy hozzáférő rendszer érkezett a honlapunkra (más néven "referrer"); (4) a honlapunkon felkeresett weboldalak hozzáférő rendszerrel; (5) a weboldalhoz való hozzáférés napja és ideje; (6) Internetprotokoll cím (IP-cím); (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója; és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek védelemre kerülhetnek a fenyegetések ellen IT-rendszereink támadása esetén.

Ezeket az általános adatokat és információkat a TROX Austria GmbH nem használja fel az érintettre vonatkozó következtetések levonására. Inkább ezt az információt arra használjuk (1), hogy helyesen töltsük be honlapunk tartalmát; (2) honlapunk tartalmának és reklámozásának optimalizálása érdekében; (3) az informatikai rendszereink és a weboldal technológiájának folyamatos funkcionális kapacitásának biztosítása érdekében; és (4) a bűnüldöző hatóságok számára a számítógépes támadás esetén indítandó büntetőeljáráshoz szükséges információk miatt. Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat ezért a TROX Austria először statisztikailag kiértékeli, majd tovább kell értékelni acégen belüli adatvédelem és az adatbiztonság javítása érdekében, hogy végül biztosítsuk a személyes adatok feldolgozásának legmagasabb szintű védelmét. A kiszolgáló naplófájljairól származó névtelen adatok valamint az adatalany által biztosított összes személyes adat egymástól elkülönítve tárolódnak.

7 Regisztráció

Az adatalanynak lehetősége van arra, hogy az adatkezelő honlapján regisztráljon személyes adatai megadásával. Azt, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak az adatkezelőnek a folyamat során a regisztráláshoz használt űrlap határozza meg. Az adatalany által bevitt személyes adatokat kizárólag a belső célú felhasználás céljából gyűjtik és tárolják. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatoknak egy vagy több feldolgozási területre történő átvitelére, például csomagszállítást végző szolgáltató számára, aki ugyanúgy használja a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső céljaira.

Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval az adatalany internetszolgáltatója (ISP) által kiosztott IP-címet, a regisztráció dátumát és időpontját is tárolják. Ezeket az adatokat annak figyelembevételével tárolják, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásainkal szembeni visszaéléseket; ha szükséges, ezek az adatok lehetővé teszik a szerzői jogsértések és az elkövetett bűncselekmények felderítését. Ezért ezeket az adatokat az adatkezelő biztosítékaként kell tárolni. Ezeket az adatokat soha nem fogják átruházni harmadik félnek, kivéve ha jogi kötelezettség áll fenn, vagy az adat átadása büntetőeljárás céljából történik.

Az adatalany nyilvántartásba vétele, a személyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával lehetővé teszi az adatkezelő számára olyan adatok vagy szolgáltatások felajánlását, amely természetüknél fogva csak a regisztrált felhasználók számára ajánlható. Ezenkívül az adatalany nyilvántartásba vétele nyomon követheti az általunk közzétett szerzői jog által védett szöveg használatát, a linkek és a szerzői hitelek ellenőrzését, valamint a saját dokumentációs célokat. A regisztrált személyek szabadon rendelkezhetnek a regisztráció során megadott személyes adatokkal, amelyeket teljesen töröltek az adatkezelő adatbázisából.

Az adatkezelő az adatalany kérésre bármikor tájékoztatást adhat érintettet adatalanyhoz kapcsolódó személyes adatokról. Ezenkívül az adatkezelő az adatalany kérésre vagy értesítés útján kijavítja vagy törli a személyes adatokat, feltéve, hogy ez nem sérti a nyilvántartások megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségeket. Az adatalany felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel, akit jelen adatvédelmi tájékoztatóban megjelöltünk vagy az adatkezelő alkalmazottaival, akik az érintett témában illetékesek.

8 A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatalannyal kapcsolatos személyes adatokat csak az adott céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy olyan mértékben, amilyen mértékben az európai szabályozó hatóságok vagy egy másik törvényhozó által az adatkezelő rendelkezik az adatkezelőről, mint alanyról.

Ha a tárolás célja okafogyottá vált, vagy az európai szabályozó hatóságok vagy más megfelelő jogalkotó által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rutinszerűen zárolják vagy törlik.

9 Az adatalany jogai

a) Hozzáféréshez való jog

Az adatalanynak joga van az európai szabályozó hatóságok állásfoglalása szerint, hogy kérje az adatkezelőtől, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e. Ha az adatalany ezt a hozzáférési jogot kéri, bármikor felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy az adatkezelő bármelyik alkalmazottjával.

b) Információhoz való jog

A személyes adatok feldolgozásának hatálya alá tartozó minden személynek joga van az európai szabályozó hatóságok által arra, hogy az adatkezelőtől információkat szerezzen az őt érintő személyes adatokról és az adatokról másolatot kérjen bármikor és díjmentesen. Az európai szabályozó hatóságok továbbá meghatározták, hogy az adatalany jogosult az alábbi információkra:

 • a feldolgozás célja
 • a feldolgozott személyes adatok kategóriáit
 • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy közzé kell tenni, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben részesülők esetében
 • amennyiben lehetséges, a tervezett időtartamot, ameddig a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az adott időszak meghatározására használt kritériumokat
 • az adatalanyhoz kapcsolódó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog, illetve az adatkezelő általi feldolgozás korlátozása vagy a feldolgozás elleni kifogás joga
 • a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának jogát
 • ahol az adatalany nem szerezte meg a személyes adatokat: minden rendelkezésre álló információ az adatforrás tekintetében
 • • az automatizált döntéshozatal léte, beleértve a profilalkotást is, a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében értelmében, legalábbis ezekben az esetekben a szóban forgó logikával kapcsolatos értelmes információ, valamint a jelentőség és a tervezett következmények az ilyen adatfeldolgozást az érintett számára

Az adatalanynak továbbá joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az adatalanynak jogában áll információt szerezni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

Ha az adatalany élni kíván az információhoz való jogával, bármikor felveheti akapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel vagy az adatkezelő bármelyik alkalmazottjával.

c) Javításhoz való jog

A személyes adatok feldolgozásának hatálya alá tartozó minden személynek joga van az európai szabályozó hatóságok szerint, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az őt érintő helytelen személyes adatokat. Az adatalanynak továbbá joga van - figyelembe véve az adatfeldolgozás célját - kérheti a hiányos személyes adatok teljesítésének kérelmezését, beleértve a kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

Ha az adatalany élni kíván a kijavításhoz való jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel vagy az adatkezelő bármelyik alkalmazottjával.

d) Törlési jog ("elfelejtéshez való jog")

A személyes adatok feldolgozásának hatálya alá tartozó minden személynek joga van az európai szabályozó hatóságok szerint arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az adatkezelőt az őt érintő személyes adatok törlésére, amennyiben az alábbi okok egyikére vonatkozik, és feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges:

 •  A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célokhoz.
 • Az adatalany visszavonja az engedélyt, amelyre a feldolgozást a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint alapították, ha nincs más jogalap a feldolgozásra;
 • Az adatalany tiltakozik a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint az adatok feldolgozása miatt, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsen nyomós, jogos indok, vagy az adatalany a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti feldolgozást megtiltja.
 • A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
 • A személyes adatokat törölni kell annak az uniós vagy tagállami jogszabályi kötelezettségnek a betartásáért, amely az adatkezelőre mint alanyra vonatkozik.
 • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalombiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze.

Ha a fenti okok egyike fennáll, és az adatalany a TROX Austria GmbH által tárolt személyes adatok törlését kívánja, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy bármelyik munkatársunkkal. A TROX Austria GmbH adatvédelmi tisztviselője vagy más alkalmazottja a törlési kérelmet haladéktalanul végrehajtja.

Ha a TROX Austria GmbH személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és cégünk, mint adatkezelő a GDPR 17. cikkének (1) bekezdése alapján köteles törölni a személyes adatokat, a TROX Austria GmbH a rendelkezésre álló technológiát és végrehajtás költségét is beleértve, megtesz minden szükséges lépéstt - beleértve a technikai intézkedéseket is - annak érdekében, hogy tájékoztassák a személyes adatokat feldolgozó egyéb adatkezelőket arról, hogy az adatalany az összes érintett adatkezelőtől kérte a személyes adatok másolatainak törlését, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A TROX Austria GmbH adatvédelmi tisztviselője vagy egy másik alkalmazottja egyedi esetekben gondoskodik a szükséges intézkedésekről.

e) A feldolgozás korlátozásának joga

A személyes adatok feldolgozásának hatálya alá tartozó minden személynek joga van az európai szabályozó hatóságok általarra, hogy kérje az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike érvényes:

 • A személyes adatok pontosságát vitatja az érintett, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • A feldolgozás jogellenes, és az adatalany ellenzi a személyes adatok törlését, és kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását;
 • Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de azok szükségesek az adatalany számára reklamációs követelések létrehozására, gyakorlására vagy védelmére.
 • Az adatalany kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és még nem ellenőrizhető, hogy az adatkezelő jogszerű indoklása felülkerekedik-e az érintett személy jogállásával.


Amennyiben a fenti követelmények egyike érvényes, és az adatalany a TROX Austria GmbH által tárolt személyes adatok korlátozását kívánja kérni, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel vagy bármelyik alkalmazottunkkal. A TROX Austria GmbH adatvédelmi tisztviselője gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

f) Adatátviteli jog

Minden olyan személynek, aki a személyes adatok feldolgozása alá tartozik, az európai szabályozó hatóságok által adott joga, az általa az adatkezelő számára biztosított személyes adatok megismerése, strukturált, általánosan használt és géppel-olvasható formátumban. Ezenkívül joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek átadja anélkül, hogy adatkezelő akinek a személyes aadtokat adta akadáloyzná, amennyiben a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált módon történik, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges közérdekű feladat elvégzésére vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása miatt.

Az adatalany továbbá jogosult a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során a személyes adatok közvetlen átvitelét az egyik adatkezelőtől a másikhoz, ahol ez műszakilag megvalósítható, és amennyiben ez nem sérti mások jogait és szabadságát.

Az adatalany bármikor kapcsolatba léphet a TROX Austria GmbH által kijelölt adatvédelmi tisztviselővel vagy egy másik alkalmazottal az adatátviteli jog érvényesítésére.

g) Tiltakozás joga

A személyes adatok feldolgozásának hatálya alá tartozó minden személynek joga van az európai szabályozó hatóságok által arra, hogy bármikor, a saját helyzetére vonatkozó okokból kifogásolhatja az őt érintő személyes adatok feldolgozását a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontjában foglaltak szerint. Ez a rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik.

Ilyen kifogás esetén a TROX Austria GmbH a továbbiakban nem fogja feldolgozni a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk az adatfeldolgozás kényszerítő jogos indokait, amelyek felülbírálják az érintettek érdekeit, jogait és szabadságát, vagy a feldolgozás jogos követelés létrehozásához, gyakorlásához vagy védelme miatt szükséges.

Ha a TROX Austria GmbH a személyes adatokat közvetlen marketing célokra dolgozza fel, az érintettnek bármikor jogában áll bármiféle kifogást emelni a személyes adatok feldolgozásához ilyen jellegű marketing céljából. Ez magában foglalja a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen marketingre vonatkozik. Ha az adatalany kifogásolja a TROX Austria GmbH-t, hogy a direkt marketing célú feldolgozást végez, a TROX Austria GmbH a továbbiakban nem fogja feldolgozni a személyes adatokat.

Amennyiben a TROX Austria GmbH személyes adatokat a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése alapján tudományos vagy történeti kutatási vagy statisztikai célokra dolgozott fel, az adatalany a saját helyzetére vonatkozó indokok alapján kifogást emelhet az őt érintő személyes adatok feldolgozása, kivéve, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

Az adatalany közvetlenül kapcsolatba léphet a TROX Austria GmbH adatvédelmi tisztviselőjével vagy egy másik alkalmazottal a kifogási jogának gyakorlására. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban és a 2002/58 / EK irányelvvel ellentétben az adatalany jogosult továbbá arra, hogy a technikai előírások alkalmazásával automatizált eszközökkel szemben kifogást emelhet.

h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

A személyes adatok feldolgozásának hatálya alá tartozó bármely személynek joga van az európai szabályozó hatóságok által arra, hogy ne legyen alanya automatizált feldolgozáson alapuló döntéshozatali adatfeldolgozásnak, beleértve a profilalkotást is, amely joghatásokat vált ki vele szemben, vagy hasonlóan jelentős hatással van rá ha a határozat (1) az adatalany és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséért vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok által engedélyezett, amely az adatkezelőre mint alanyra vonatkozik, és amely jogot megfelelő intézkedéseket állapít meg az adatalany jogainak és szabadságának és jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) az adatalany kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a határozat (1) az adatalany és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatalany kifejezett hozzájárulásán alapul, akkor a TROX Austria GmbH megfelelő intézkedéseket hoz az adatalany jogai, szabadsága és jogos érdekeinek védelme érdekében, amely magában foglalja legalább az adatkezelő részéről az emberi beavatkozás megszerzésének jogát, a véleményének kifejtését és a határozat vitatását.

Ha az adatalany az automatizált döntéshozatali jogokat kívánja érvényesíteni, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel vagy az adatkezelő bármelyik alkalmazottjával.

i) Az adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulás visszavonásának joga

Minden olyan személy, aki a személyes adatok feldolgozása alá tartozik, az európai szabályozó hatóságok által adott joga, hogy bármikor visszavonhatja a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulást.

Ha az adatalany élni kíván a beleegyezés visszavonásának jogával, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselőnkkel vagy bármelyik alkalmazottunkkal.

j) Fellebbezési jog

Ha úgy gondolja, hogy adatai feldolgozása során megsértjük az osztrák vagy az európai adatvédelmi törvényeket, kérjük, hogy a kérdések tisztázása érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot. Természetesen Önnek jogában áll 2018.05.25. óta az Osztrák Adatvédelmi Hatósághoz fordulni, valamint fordulhat az EU-n belüli felügyeleti hatósághoz is.

10 Adatvédelem a munkaköri alkalmazás és a pályázati eljárás során

Az adatkezelő összegyűjti és feldolgozza a kérelmezőktől származó személyes adatokat a pályázati eljárás céljából. Ez a feldolgozás elektronikus úton történhet. Ez különösen akkor áll fenn, ha a kérelmező elektronikus formában, például e-mailen keresztül továbbítja a megfelelő alkalmazási dokumentumokat az adatkezelőnek. Ha az adatkezelő a kérelmezővel munkaszerződést köt, a továbbított adatokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a munkaviszony céljából tárolják. Ha az adatkezelő nem köt szerződést a kérelmezővel, az elutasítási határozatról szóló értesítést követően hat hónappal automatikusan törlik az iratokat, feltéve, hogy az ilyen törlés nem sérti az adatkezelő egyéb jogos érdekeit. Ebben az összefüggésben az "egyéb jogos érdekek" például bizonyítási terhet jelentenek az egyenlő bánásmódról szóló Német általános törvény (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG)"szerinti eljárásban.

11 A Google Analytics használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések (névtelenítési funkcióval)

Az adatkezelő integrálta a Google Analytics szolgáltatást (névtelenítő funkcióval) ezen a weboldalon. A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A "webes elemzés" a webhelyek látogatóinak magatartására vonatkozó adatok gyűjtése, összeállítása és értékelése. A webes elemző szolgáltatás rögzíti az adatokat, köztük azt a weboldalt, amelyről egy adott weboldalhoz (vagyis "referrer" -nek) érkezett az érintett, mely weboldalakat látogattak meg a weboldalon, illetve hogy milyen gyakran és milyen hosszú ideig nézték meg a weboldalt. A webes elemzést elsősorban a webhelyek optimalizálására és az online hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics üzemeltetője Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő a Google Analytics használatával használja a webes elemzés "_gat._anonymizeIp" kiterjesztését. Ez a kiterjesztés csonkítja és névteleníti az adatalany internetkapcsolatának IP-címét, ha honlapunkhoz való hozzáférés az Európai Unió valamely tagállama vagy az Európai Gazdasági Térség másik országból származik.

A Google Analytics célja, hogy elemezze a webhelyünk látogatóinak alakulását. A Google a felhasználni kívánt adatokat és információkat felhasználja a weboldal használatának értékelésére, online jelentések készítésére számunkra, amelyek bemutatják a weboldalainkon lévő tevékenységeket, és más szolgáltatásokat nyújtanak honlapunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics sütiket állít az adatkezelő IT-rendszereire. A sütiket a fentiekben definiáltuk. A sütik beállítása lehetővé teszi a Google számára, hogy elemezze weboldalunk használatát. Minden alkalommal, amikor egy, az adatkezelő által működtetett weboldal kerül letöltésre, amelybe a Google Analytics integrálva van, az adatalany IT-rendszerének webböngészőjét automatikusan a Google Analytics összetevő kéri, hogy adatot továbbíthasson a Google számára online elemzés céljából. A technikai folyamat során a Google megszerzi a személyes adatokat, például az adatalany IP címét, amely lehetővé teszi a Google számára a látogató eredetének és kattintásának nyomon követését, és ennek következtében a jutalék kiszámítását.

A süti tárolja a személyes adatokat, például a hozzáférési időt, a hozzáférési helyet, ahonnan a hozzáférés megtörtént, és a látogató látogatásának gyakoriságát. Minden alkalommal, amikor weboldalainkat meglátogattuk, ezeket az adatokat - beleértve az adatalany által használt internetkapcsolat IP-címét is - továbbítják a Google-nak az Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Egyesült Államokban. Bizonyos körülmények között a Google átadhatja a technikai folyamattal összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek.

A fent leírt módon az adatalany bármikor megakadályozhatja, hogy a sütiket a weboldalunk beállíthassa a használt böngésző megfelelő beállításaival, ezzel véglegesen elutasítva a sütik használatát. Ha ezt a beállítást használjuk az internetes böngészőben, akkor ez azt is megakadályozza, hogy a Google sütit helyezzen el az adatalany informatikai rendszerén. Továbbá a Google Analytics által már beállított süti bármikor törölhető a webböngésző vagy más szoftver segítségével.

Az adatalanynak továbbá lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által a weboldal használatával és az adatok feldolgozásával kapcsolatos adatgyűjtés ellen, és megakadályozza az ilyen begyűjtést és feldolgozást. Ehhez az adatalanynak le kell töltenie és telepítenie kell egy böngészőbővítményt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ez a böngésző-kiegészítő a JavaScript használatával értesíti a Google Analytics-et, hogy a webhelyek látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásba. A böngésző bővítményének telepítését a Google kifogásként minősíti. Ha az adatalany informatikai rendszerét egy későbbi időpontban törlik, formázzák vagy újratelepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző bővítményt a Google Analytics kikapcsolásához. Ha a böngésző-bővítményt eltávolítja vagy kikapcsolja az adatalany vagy egy másik hatósági személy, akkor újraindíthatja vagy újraaktiválhatja a böngésző bővítményét.

További információkért és a Google aktuális adatvédelmi irányelveihez látogasson el https://policies.google.com/privacy/ és https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. További információ a Google Analyticsről a következő címen található: https://www.google.com/analytics/.

12 A Google AdWords használatával kapcsolatos adatvédelmi rendelkezések

Az adatkezelő beépítette a Google AdWords-t ezen a weboldalon. A Google AdWords olyan online hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy hirdetéseket helyezzenek el mind a Google keresőmotorjaihoz, mind a Google hirdetési hálózatába. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdetőknek, hogy előzetesen definiálhassanak kulcsszavakat, amelyeket csak akkor használnak a hirdetés megjelenítéséhez a Google keresőmotor eredményeiben, ha a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszó szempontjából releváns keresési eredmény lekéréséhez. A Google hirdetési hálózatban a hirdetéseket a releváns témákat tartalmazó webhelyekhez egy automatizált algoritmus segítségével és az előre definiált kulcsszavak figyelembevételével osztják meg.

A Google AdWords szolgáltatásainak üzemeltetője Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdWords célja, hogy hirdethesse honlapunkat olyan hirdetések megjelenítésével, amelyek érdekesek a harmadik fél weboldalain, valamint a Google keresőmotor által adott eredményeiben, é, hogy megmutassuk harmadik fél hirdetéseit a weboldalunkon.

Ha egy adatalany egy Google hirdetésen keresztül érkezik weboldalunkra, a Google egy "konverziós sütit" helyez az adatalany informatikai rendszerére. A sütiket a fentiekben definiáltuk. A konverziós süti harminc nap múlva érvénytelenné válik, és nem használható fel az érintett személy azonosítására. Feltéve, hogy nem járt le, a konverziós süti segítségével nyomon követhető, hogy bizonyos weboldalakat, például egy online vásárlási rendszer kosárát felkerestük weboldalunkon. Mind a Google, mind pedig a mi használhatjuk a konverziós sütit, hogy nyomon követhessük, hogy egy olyan AdWords-hirdetésen keresztül érkezett személy, aki weboldalunkra érkezett, értékesítést hozott létre, azaz befejezte vagy visszavonta a vásárlást.

A konverziós süti használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google használta a weboldalunk látogatói statisztikáinak létrehozására. Ezeket a látogatói statisztikákat viszont arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords hirdetéseken keresztül érkezett felhasználók számát, vagyis meghatározzuk az adott AdWords hirdetés sikereit vagy egyéb módon optimalizáljuk AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem a cégünk, sem a Google AdWords hirdetési ügyfelei nem kapnak információt a Google-tól, amellyel az érintettet azonosíthatjuk.

A konverziós süti tárolja a személyes adatokat, például az érintett személy által meglátogatott webhelyeket. Minden alkalommal, amikor weboldalainkat meglátogatják, a személyes adatokat, beleértve az adatalany által használt internetkapcsolat IP-címét, ennek megfelelően az Egyesült Államokba továbbítjuk a Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Egyesült Államokban. Bizonyos körülmények között a Google átadhatja a technikai folyamattal összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek.

A fent leírt módon az adatalany bármikor megakadályozhatja, hogy a sütiket a weboldalunk beállíthassa a használt böngésző megfelelő beállításaival, ezzel véglegesen elutasítva a sütik használatát. Ha ezt a beállítást használja az internetes böngészőben, akkor ez azt is megakadályozza, hogy a Google létrehozzon konverziós sütitt az adatalany informatikai rendszerén. Továbbá, a Google AdWords által már beállított süti bármikor törölhető a webböngésző vagy más szoftver segítségével.

Az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google érdekeit szolgáló hirdetések ellen. Ehhez az adatalanynak követnie kell a linket https://adssettings.google.com/ minden használt webböngészőből, és tegye meg a megfelelő beállításokat.

További információért és a Google aktuális adatvédelmi irányelveiért látogasson el https://policies.google.com/privacy/.

13 Social Media beépülő modulok

A TROX Austria weboldalának több oldala a Facebook, a Twitter, a LinkedIn, a Xing, a Google+ és a YouTube, valamint a közösségi hálózatokhoz fűződő linkeket tartalmaz. A közösségi média beépülő modulok és linkek a megfelelő hálózati ikonokon keresztül azonosíthatók.

Amikor társalgási hálózatot hív össze egy beépülő modulon vagy linken keresztül, közvetlen kapcsolat jön létre a szociális média szolgáltatójának szerverével. A Facebook, az Instagram, a LinkedIn, a Xing, a Google+ és a YouTube rögzítik a megfelelő internetes oldalt, amelyről a szolgáltatásukat igénybe vették. Ha a TROX weboldal egyik felhasználója regisztrálva van ezen szolgáltatók valamelyikén, és jelenleg bejelentkezett, az internetes oldal felkeresése társítható felhasználói fiókjával.

A Facebook, az Instagram, a LinkedIn, a Xing, a Google+ és a YouTube szociális média szolgáltatói nem adnak információt arról, hogy mely speciális információkat rögzítenek a beépülő modulok használata során. A TROX tehát nem rendelkezik a Facebook, az Instagram,a LinkedIn, a Google+ és a YouTube által megszerzett adatok tartalmáról, terjedelméről vagy használatáról

a) Facebook beépülő modulok (Tetszik & Megoszt gomb)

Integrált beépülő modulokat hoztunk létre a Facebook, a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA weboldalán keresztül. A Facebook-logó vagy a "Tetszik" gomb megnyomásával felismerheti a Facebook beépülő modulokat a weboldalunkon. A Facebook beépülő modulok áttekintése a következő linken érhető el: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Amikor meglátogatja honlapunkat és oldalainkat, a beépülő modul közvetlen kapcsolatot létesít a böngésző és a Facebook szerver között. Ennek eredményeként a Facebook megkapja az Ön által a weboldalunkon a beépülő modul segítségével meglátogatott információkat. Ha azonban rákattint a "Tetszik" gombra a Facebook-fiókba való belépéskor, a weboldalunk tartalmát és az oldalakat összekapcsolhatja Facebook profiljával. Ennek eredményeképpen a Facebook képes lesz arra, hogy webhelyünkre és oldalaira történő látogatást a Facebook felhasználói fiókjával öszekösse. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a weboldal szolgáltatójaként nincs tudomásunk az átvitt adatokról és a Facebook használatáról. Részletesebb információkért kérjük, forduljon a Facebook adatvédelmi nyilatkozatához: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon és az oldalain keresztül látogassa meg a Facebook felhasználói fiókját, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából a webhelyén.

A Facebook beépülő modul használatának alapja az Art. 6. Sect. 1 lit. f GDPR. A weboldal üzemeltetője jogos érdeke, hogy a társadalmi médiában minél jobban látható legyen.

b) LinkedIn beépülő modul

Weboldalunk a LinkedIn hálózat funkcióit használja. A kiszolgáló LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

A LinkedIn funkcióit tartalmazó oldalaink bármelyikének elérésekor létrejön egy kapcsolat a LinkedIn kiszolgálóival. A LinkedIn-t értesítjük arról, hogy az Ön IP-címével meglátogatta honlapjainkat. Ha rákattint a LinkedIn "Ajánlott" gombjára és bejelentkezik a LinkedIn azonosítójával, a LinkedIn abban a helyzetben lesz, hogy a webhelyünk felkeresését összekapcsolja a felhasználói fiókjával. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a webhelyek szolgáltatójaként nincs tudomásunk az átvitt adatok tartalmáról és a LinkedIn használatáról.

A LinkedIn beépülő modul használata alapul Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. A weboldal üzemeltetője jogos érdeke, hogy a társadalmi médiában minél jobban látható legyen.

További információért forduljon a LinkedIn adatvédelmi nyilatkozatához a következő címen: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

c ) YouTube

Webhelyünk a YouTube által üzemeltetett YouTube-platform beépülő moduljait használja. A weboldal üzemeltetője YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha olyan weboldalt látogat meg a weboldalunkon, amelybe beépítettünk egy YouTube-bővítményt, létrehozunk egy kapcsolatot a YouTube szervereivel. Ennek eredményeképpen értesítjük a YouTube szervert, hogy mely oldalainkat látogatta meg.

Továbbá, a YouTube különböző sütiket helyezhet el a készüléken. A sütik segítségével a YouTube információt szerezhet honlapunk látogatójáról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák generálására használják a webhely felhasználóbarátságának javítása és a csalások elkövetésének megakadályozása érdekében. Ezek a sütik az eszközön maradnak, amíg nem törli őket.

Ha YouTube-fiókjába be van jelentkezvemiközben weboldalunkat felkeresi, engedélyezi a YouTube számára, hogy a böngészési mintáit közvetlenül a személyes profiljára rögzítse. Lehetősége van arra, hogy megakadályozza ezt a YouTube-fiókból történő kijelentkezéssel.

A YouTube használata azon az érdeklődésen alapul, hogy vonzó módon bemutatjuk online tartalmainkat. Az Art. 6 Sect. szerint 1 lit. f GDPR, ez jogos érdek.

Ha további információt szeretne arról, hogy a YouTube hogyan kezeli a felhasználói adatokat, olvassa el a YouTube adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Erről további információk találhatók a szociális média szolgáltatók adatvédelmi politikájában.

A TROX által használt szociális média-hálózatok adatvédelmi politikája a következő linkeken található:

Facebook
LinkedIn
Instagram
Xing
Google+
Youtube

Azok a felhasználók, akik nem kívánják engedélyezni a személyes adataik közösségi médiaszolgáltató általi gyűjtését a TROX Austria GmbH internetes oldalain, letilthatják a beépülő modulokat a böngészőjükben. Annak megelőzése érdekében, hogy egy meglévő felhasználói fiókhoz létrejöjjön egy kapcsolat, a felhasználóknak ki kell jelentkezniük a TROX weboldal látogatása előtt.

14 Hírlevél

A felhasználónak lehetősége van regisztrálni a TROX Austria GmbH hírlevélére. A felhasználónak jogában áll és bármikor lemondhatja a hírlevelet. Ehhez a felhasználó egyszerűen küldhet e-mailt trox@trox.hu. Továbbá leiratkozhat a hírlevélről a leiratkozási linken keresztül.

Hírlevél-követés: Ha a felhasználó korábban kifejezetten hozzájárult, hírlevél követést (más néven webes jelzőket vagy nyomkövetési képpontokat) használunk. A hírlevél továbbítása során egy külső kiszolgáló rögzítheti a címzett bizonyos adatait, például a kereslet idejét, az IP-címet vagy az e-mail programban (ügyfél) használt adatokat. A képfájl neve személyre szabott minden egyes címzetthez egyedi azonosító hozzáadásával. A levelezőfeladó megjegyzi, hogy melyik e-mail cím tartozik ahhoz, amelyikhez tartozik az azonosító, és ezért meghatározhatja, hogy mikor kérik a képet, mely hírlevél-címzett nyitotta meg az e-mailt.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Oldal megosztása

Oldal ajánlása

Oldal ajánlása, hivatkozás küldése e-mailben.

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Oldal megosztása

Köszönjük, hogy ajánlott minket!

Ajánlását elküldtük és hamarosan meg kell érkeznie.


Kapcsolat

Hol tartózkodik Ön?

Adja meg üzenetét és kérése típusát
Tel.: +36 (1)212-1211 | Fax: +36 (1)212-0735

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Kapcsolat

Köszönjük üzenetét!

Az üzenet elküldve, hamarosan feldolgozzuk. Szervizigényekkel foglalkozó részlegünk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.
Általános, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel a következő telefonszámokon is fordulhat hozzánk:
Tel.: +36 (1)212-1211 | Fax: +36 (1)212-0735

Kapcsolat

Hol tartózkodik Ön?

Adja meg üzenetét és kérése típusát
Tel.: +36 (1)212-1211 | Fax: +36 (1)212-0735

Attachment (max. 10MB)

A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Kapcsolat

Köszönjük üzenetét!

Az üzenet elküldve, hamarosan feldolgozzuk. Szervizigényekkel foglalkozó részlegünk a lehető leghamarabb felveszi Önnel a kapcsolatot.
Általános, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel a következő telefonszámokon is fordulhat hozzánk:
Tel.: +36 (1)212-1211 | Fax: +36 (1)212-0735